بایگانیِ اکتبر, 2013

429767_242641172485902_1797010228_n
با ورود اسلام به ايران به مرور انسانيت و احترام به كرامت انساني رنگ باخت و به جايش تعصبات مذهبي روز به روز پر رنگتر ميشد .

اين روند با شيعه شدن اجباري مردم سير صعودي پيدا كرد كه باعث جنايات و قتل و غارت ايرانيان غير مسلمان به دست ايرانيان شيعه شد كه دل هر انسان ازاده اي را به درد مياورد و لكه ننگي بر دامان تاريخ ايرانزمين برجاي گذاشت.

در اين نوشتار قصد بازگو كردن يكي از اين وقايع كه به جريان الله داد مشهور است كه باعث كشته شدن ده ها ايراني يهودي ساكن مشهد و اسلام اجباري بقيه يهوديان ساكن محله عيدگاه مشهد شد را داريم تا ببينيم تعصب مذهبي از هر نوعش چه بر سر انسان و انسانيت مياورد.

واقعه الله داد
به دستور نادرشاه افشار حدود 40 خانوار يهودي، عليرغم خواست خود، از شهر قزوين و از شهرهاي شمال ايران به کوچ اجباري به خراسان کشانده شدند.
اين سفر که چندين سال به درازا کشيد زير نظارت سربازان و به زور اسلحه آنان صورت گرفت.
مسافران يهودي از قزوين هنوز به مقصدشان نرسيده بودند که نادرشاه کشته شد(1747)
در زمان مرگ نادرشاه، 17 خانوار به کلات رسيده بودند، 16 خانوار هنوز در مشهد و 7 خانوار در سبزوار بودند.
سربازان اين گروه ها را در همان شهرها رها کردند.گروهي که به کلات رسيده بودند، با چنان بدرفتاري و آزاري از سوي اهالي آنجا روبرو شدند که به کوچ خود ادامه دادند و به سمرقند، هرات و بخارا رفتند و درآن شهرها اقامت کردند.

اين خانواده هاي يهودي در ورود به مشهد با رفتار سرد و گاه خصمانه اهالي شهر روبرو شدند ولي درنهايت امر توانستند منطقه اي را در نزديکي حصار و دروازه شهر، موسوم به محله عيدگاه، از زرتشتياني که خود به علت آزار و فشار مردم مشهد اين شهر را ترک مي گفتند، خريداري کنند و درآنجا ساکن شوند.
به مرور ايام، محله عيدگاه مسدود و در حصار ديوارها و خارج از مسير زندگي اکثريت مردم، به پايگاه و محل سکونت يهوديان مشهد بدل شد.

رفته رفته منازل کوچکي ساختند. مدارس مذهبي، دکان ها، حمام و کنيسا)عبادگاه( برپاکردندو به زودي قبرستان ويژه خودرا نيز در آن بنا نهادند.
با افزايش حجم واردات کالا از انگليس، به ويژه پارچه هاي پشمي، آمد و شد و تماس هاي بيشتر با هند،
و با گسترش فعاليت هاي سياسي و اقتصادي انگليس ها براي تأمين منافع والاي خويش در هندوستان و افغانستان، و به طور کلي با افزايش سطح تجارت در منطقه، امکانات اقتصادي نويني در برابر محله نشينان يهودي در مشهد فراهم آمد.
اين گونه فرصت ها از جمله تعدادي از يهوديان مشهد را به قصد تجارت به مسافرت هاي دور، به هندوستان، هرات و بخارا کشاند.
حتي از شهرهاي ديگر چون يزد -پس از قحطي سال -1770 لار و کاشان، جمعي تازه ازخانواده هاي يهودي به مشهد جلب شدند وبدينسان برتعداد آنان در مشهد افزوده شد.

آنان به همراه زرتشتيان و ديگر جوامع غيرمسلمان مجبور به پوشيدن جامه ها و وصله هاي مشخص و قابل شناسائي بودند!!!

در اواخر قرن 18 و ابتداي قرن 19، ملاياني که رهبري مسلمانان مشهد را به عهده داشتند
اغلب به دلايل سياسي و يا سودجوئي هاي شخصي به تحريک مقلدان و پيروان خود مي پرداختند و آنان را عليه يهوديان، زرتشتيان و صوفيان شهر مي شوراندند و در عين حال مي کوشيدند تا با حربه فشار و تهديد اعضاي جوامع را به اعراض از مذهب خويش و پذيرفتن اسلام اجبار کنند.

در سال پنجم سلطنت محمد شاه قاجار و در دوره صدارت حاجي ميرزا آقاسي، در روز يازدهم ذيحجه 1255ه ق/ 27 مارس 1839، که مصادف با عيد قربان بود،
شماري از ساکنان شهر ناگهان به محله عيدگاه يهوديان مشهد هجوم بردند و به قتل و غارت پرداختند.
اين هجوم و تعرّض که چند ساعت ادامه داشت به کشته شدن حدود 38 تن و مجروح شدن صدها نفر ديگر انجاميد.
يک کشيش انگليسي به نام دکتر ژوزف وولف که دوبار، يک بار پيش و يک بار پس ازاين واقعه به مشهد سفر کرده و با جمعيت محله عيدگاه آشنا بود، شرح ماجرا را بدين گونه آورده است:

زن فقيري )از محله يهوديان در عيدگاه( از زخم دست رنج مي بُرد.
پزشک مسلمان شهر به رسم روز تجويز کرد که سگي را بکشد و دست خود را درخون گرم حيوان شست و شو دهد.
زن نيز چنين کرد. ناگهان مردمان به اين ادعا که کار زن به قصد تمسخر و اهانت به پيغمبر ايشان بوده است دست به بلوا زدند.
در دقايقي35 يهودي کشته شد. بازماندگان وحشت زده جملگي اسلام آوردند!!!

31934_336464806474160_292731814_n
آيات قتال در قرآن! كفار را بكشيد ! بكشيد ! بكشيد!
[بقره 191 ]بكشيد!
[بقره 244]بكشيد!
[توبه 5 ] بكشيد!
[توبه 12 ] بكشيد!
[توبه29 ] بكشيد!
[توبه 123 ]بكشيد!
[انفال 12 ] بكشيد!
[انفال 39] بكشيد!
[مائده 13 ] بكشيد!
[مائده 38 ] بكشيد!
[احزاب 61 ]بكشيد!
[محمد 4 ] بكشيد!
[نسا 89 ] بكشيد!

406001_151581561659696_1491341716_n
قال رسول الله ، گردنهاي كفار را بزنيد ، كافر حيوان است ، كافر پست است ، كافر خوك است ، كافر زنا زاده است ، كافر پليد است .
از هر طرف كفار را يافتيد ، بكشيد ، ببريد و نابود كنيد كافر را !!!

سوره انفال 12 : چون پروردگارت به فرشتگان وحی می‌کند (که): من بی‌گمان با شمایم، پس کسانی را که ایمان آورده‌اند ثابت (قدم) بدارید. به زودی در دل کافران وحشت می‌افکنم، پس بالای گردن‌ها [:سرها]ی‌شان را بزنید و همه‌ی انگشتانشان را قلم کنید

مائده 33 : سزای کسانی که با (ربانیت) خدا و (با رسالت) پیامبرش می‌جنگند و در زمین به افساد می‌کوشند، جز این نیست که پیاپی کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست‌ها و پاهایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از سرزمین(شان به‌گونه‌ای متناسب با گناهشان) رانده شوند. این رسوایی برایشان در دنیاست و برایشان در آخرت عذابی بزرگ است

نسا 91 : به زودی، گروهی دیگر را خواهید یافت که می‌خواهند شما را آسوده خاطر کنند و قوم خود را (نیز) امنیت دهند. هر بار که به فتنه بازگردانده شوند، در (ژرفای) آن سرنگون می‌گردند. پس اگر از شما کناره‌گیری نکردند و سویتان تسلیم(شان) را نیفکندند و از شما دست بر نداشتند، هر کجا با پی‌جویی آنان را یافتید، دستگیرشان کرده و بکشیدشان و اینانند که ما برای شما بر ایشان تسلّطی روشنگر قرار داده‌ایم

محمد 4 : پس چون با کسانی که کفر ورزیده‌اند برخورد کنید، پس (باید همتتان) زدن گردن‌هاشان و گردن‌کشانشان (باشد) تا هنگامی که آنان را (در کشتار) از پای درآوردید. پس (اسیران را) به شدت در بند کشید؛ در نتیجه یا (بر آنان) منّت نهید (و آزادشان کنید) و یا فدیه بگیرید (که عوضشان را از اسیرانتان بازپس گیرید) تا جنگ، سنگینی‌ها‌یش را فرونهد. این است (دستور خدا) و اگر خدا بخواهد، از ایشان انتقام می‌کشد، ولی (فرمان پیکار داد) تا برخی از شما را به وسیله‌ی برخی (دیگر) بیازماید. و کسانی که در راه خدا کشته شده‌اند، هرگز (خدا) کارهایشان را ضایع نمی‌کند

توبه 29 : با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را خدا و فرستاده‌اش حرام کرده حرام نمی‌دارند و به دین حق نمی‌گروند، کشتار کنید، تا به دست خود در حال کوچک‌منشی جزیه دهند

توبه 5 : پس چون ماه‌هاى حرام سپرى شد، مشركان را هر كجا يافتيد بكُشيد و آنان را دستگير كنيد و به محاصره درآوريد و در هر كمينگاهى به كمين آنان بنشينيد؛ پس اگر توبه كردند و نماز برپا داشتند و زكات دادند، راه برايشان گشاده گردانيد، زيرا خدا آمرزنده مهربان است

بقره 244 : و در راه خدا کشتار کنید و بدانید که خدا همواره بس شنوایی بسیار داناست

توبه 123 : هان ای کسانی که ایمان آوردید با کسانی از کافران – که مجاوران شمایند – کشتار کنید. و (آنان) باید در شما خشونت و صلابت بیابند. و بدانید که خدا بی‌گمان با تقواپیشگان است

انفال 39 : و با آنان کشتار کنید تا فتنه‌ای (بر جای) نماند و دین یکسره از آنِ خدا باشد. پس اگر باز ایستند، همواره خدا به آنچه انجام می‌دهند بیناست

صفات كافر در قران

سوره بقره – آیه 10
در دلهایشان مرضى است و الله بر مرضشان افزود…
سوره بقره – آیه 13
اینها همان ابلهانند ولی نمی دانند…
سوره بقره – آیه 15
الله تمسخرشان ?مى کند….
سوره بقره – آیه 65
…به آنها گفتیم: به صورت بوزینه هایی طرد شده درآیید.
سوره بقره – آیه 171
مثل کافران، مثل حیوانی است…
سوره مائده – آیه 60
…خدایشان لعنت کرده و بر آنها خشم گرفته و بعضی را بوزینه و خوک گردانیده است….
سوره اعراف – آیه 166
..به آنها گفتیم: به شکل میمون هایی طرد شده در آیید.
سوره اعراف – آیه 176
…حکایت حال او به سگی ماند که … به عوعو زبان کشد..
سوره اعراف – آیه 179
…آنان چون چهارپايانند،….
سوره توبه – آیه 28
…مشرکان نجسند و از سال بعد نباید به مسجدالحرام نزدیک شوند….
سوره فرقان – آیه 44
.. آنها فقط همچون چهارپایانند بلکه گمراه تر….
سوره مدثر – آیات 49،50 ، 51
..مانند خران وحشی که از شیر می گریزند.
سوره جمعه – آیه 5
…همچون خرى است که کتاب هایى را حمل کند…..
سوره القلم – آیه 13
گستاخ [و] گذشته از آن زنازاده است
سوره انبیاء – آیه 67
تف (اف) بر شما و بر آنچه غير از الله مى پرستيد ….
سوره انفال – آیه 22
بدترین جانوران در نزد الله این کران و لالان هستند که در نمی یابند.
سوره انفال – آیه 55
به یقین، بدترین جنبندگان نزد الله، کسانی هستند که کافر شدند و ایمان نمی آورند.
سوره انعام – آیه 35
پس تو البته از جاهلان مباش.
سوره محمد – آیه 12
.. همچون چهارپایان می خورند و سرانجام آتش دوزخ جایگاه آنهاست..

1011842_236558799828638_1420252534_n
قسم حضرت عباس را قبول کنیم یا دم خروس را ؟!

((عمو جان به خدا قسم اگر آنان (دشمنان اسلام) خورشید را در دست راستم وماه را در دست چپم قرار دهند که از این کار (دعوت به سوی خداوند) دست بر دارم، هر گز نخواهم پذیرفت تا اینکه یا خداوند دین مرا پیروز کند و یا اینکه جانم را در راه آن ازدست بدهم))

صلح حدیبه پیمانی است که محمد پیامبر اسلام و پیروان او از مدینه با بت‌پرستان قریش بستند. این پیمان در سال ۶۲۸ پس از میلاد برابر با ذوالقعده ۶ هجری بسته شد. یکی از مفاد این صلح این بود: محمد و پیروان او بایست این سال به مدینه بازگردند و در سال آینده و سال‌های پس از آن، می‌توانند برای زیارت کعبه به مکه بیایند، به شرط آن‌که سه روز بیشتر در مکه نمانند و سلاحی جز شمشیر در غلاف، به همراه نداشته باشند
رسول خدا(ص)، على(ع) را طلبيد و به او فرمود: بنويس:

«بسم الله الرحمن الرحيم»

سهيل بن عمرو گفت: من اين عنوان را به رسميت نمی شناسم، بايد همان عنوان رسمى ما را بنويسى «بسمك اللهم» و على(ع) نيز به دستور رسول خدا(ص) همان گونه نوشت.

آن گاه فرمود: بنويس«اين است آنچه محمد رسول الله با سهيل بن عمرو نسبت به آن موافقت كردند. . .

سهيل گفت: اگر ما تو را به عنوان«رسول الله»می شناختيم كه اين همه با تو جنگ و كارزار نمی كرديم، بايد اين عنوان نيز پاك شود و به جاى آن «محمد بن عبد الله» نوشته شود، پيغمبر قبول كرد و چون متوجه شد كه براى على بن ابي طالب دشوار است عنوان«رسول الله»را از دنبال نام پيغمبر پاك كند خود آن حضرت انگشتش را پيش برده و فرمود: يا على جاى آن را به من نشان ده و بگذار من خود اين عنوان را پاك كنم و به دنبال آن فرمود:

«اكتب فان لك مثلها تعطيها و انت مضطهد»

بنويس كه براى تو نيز چنين ماجراى دردناكى پيش خواهد آمد و به ناچار به چنين كارى راضى خواهى شد!

١- چگونه است که برای یک زیارت و رفتن به مکه محمد رسول الله از مقام خود و ادای پیامبری خود گذشت ؟!

٢-چرا محمد که همه را به ستایش الله دعوت میکرد آنقدر خواهان زیارت کعبه بود حال آنکه در آن زمان کعبه مملو از بتها بود ؟!

59682_250506668428210_770891062_n
لطفا فقط بخوانید!!!!!!
حضرت محمد بنیان‌ گذار و پیامبر اسلام و به اعتقاد مسلمانان، آخرین پیامبر در سلسلهٔ پیامبران الهی و تحویل‌ دهندهٔ کتاب آسمانی قرآن می باشد.

به لیست زنان و فرزندان حضرت محمد (ص) توجه فرمائید:

تعداد 20 زن به نامهای :

1- حضرت خدیجه 2- سوده 3- عایشه 4 – ماریه قبطیه 5- حفصه 6- زینب 7- جویریه 8- ام حبیبه 9- صفیه 10- میمونه 11- فاطمه 12- هند ، دختر یزید .13- اسماء ، دختر سیاء .14- زینب ، دختر یزید .15- هبله، دختر قیس و خواهر اشعث .16- اسماء، دختر نعمان .17- فاطمه، دختر ضحاک . 18- ام سلمه ، دختر بنی امیه 19- ریحانه 20- ام شریک

اموال حضرت محمد :

– لیست اراضی باقی مانده از حضرت محمد :

1- فدک 2- برقه 3- دلال 4- اعواف 5- صافیه 6- مثیب 7- حسناء 8- وطیح 9- مشربه ام ابراهیم 10- سلائم و … ( الا موال. قاسم بن سلام . صفحه 47) (وفاء الوفا . صفحه 36 و 152)

– لیست اسبان حضرت محمد :

1- سکب 2- لزاز 3- ظرب 4- لخیف 5- ورد 6- یعسوب (تاریخ طبری . جلد 4 . صفحه 1304)

– لیست استران حضرت محمد :

1- دلدل 2- عفیر 3- فضه 4- یعفور (تاریخ طبری . جلد 4 . صفحه 1304 )

– لیست شتران حضرت محمد :

1- قصوا 2- عضبا

– لیست شتران شیری حضرت محمد:

یک گله شتر که شامل بیست شتر به نامهای :

1- غزار 2- حناء 3- سمراء 4- عریس 5- سعدیه و … ( تاریخ طبری . جلد 4 . صفحه 1305)

– لیست بزهای شیری حضرت محمد :

1- عجوه 2- زمزم 3- سقیا 4- ورسه 5- اطلال 6- اطراف

– شمشیرهای حضرت محمد :

سه شمشیر که غنیمت از قبیله یهودی بنی قینقاع بود به نامهای :

1- کوتاه 2- بتار 3- راحتف 4- مخدوم 5- رسوب 6- غضب 7- ذوالفقار که غنیمت جنگ بدر بود. (تاریخ طبری . جلد 4 . صفحه 1306)

– نیزه ها و زره های حضرت محمد :

سه نیزه که غنیمت قبیله یهودی بنی قینقاع بود به نامهای :

1- روحا 2- بیضا 3- صفرا

دو زره که غنیمت قبیله یهودی بنی قینقاع بود به نامهای :

1- سعدیه 2- فضه

غزوات حضرت محمد :

پس از هجرت مسلمانان از مکه به مدینه تامین نیازهای اقتصادی حضرت محمد و مسلمانانی که با وی هجرت کرده بودند به حمله و غارت کاروان‌ های مکه وابسته بود. حملات و غارت کاروان های مکه را که حضرت محمد شخصا در آن شرکت داشت را غزوه می گویند.

1- غزوه ابواء 2- غزوه بواط 3- غزوه عشیره 4- غزوه بدر اول 5 – غزوه بدر 6- غزوه بنی سلیم 7- غزوه بنی‌ قینقاع 8 – غزوه سویق 9- غزوه ذی امر 10 – غزوه بحران 11- غزوه احد 12 – غزوه حمراء‌ الاسد 13 – غزوه بنی‌ النضیر 14 – غزوه ذات ‌الرقاع 15 – غزوه بدر آخر 16 – غزوه دومة الجندل 17 – غزوه بنی‌ المصطلق 18 – غزوه خندق 19 – غزوه بنی قریظه 20 – غزوه بنی لحیان 21 – غزوه ذی قرد 22 – غزوه حدیبیه 23 – غزوه خیبر 24 – غزوه عمرة القضاء 25 – غزوه مؤته 26 – فتح مکه 27 – غزوه حنین 28 – غزوه طائف 29 – غزوه تبوک

حضرت محمد در کشتارهای دست جمعی :

1 – کشتار و غارت ( اقوام یهود ) قبیله بنی قینقاع :

در صدر اسلام زنی از انصار نزد نزد زرگر یهودی از قبیله بنی قینقاع رفته و مرد یهودی برای اهانت بوی آهسته پشت جامه وی را با خاری ببالای جامه اش بست. بطوری که هنگام برخاستن پایین تنه زن نمایان شد و مردم را بخنده انداخت.مردی مسلمان به حمایت از زن مرد زرگر یهودی را به قتل رساند و یهودیان نیز به حمایت از هم کیش خود مرد مسلمان را کشتند. بدستورحضرت محمد مسلمانان به کوی بنی قینقاع هجوم برده و پس از پانزده روز محاصره افراد قبیله بنی قینقاع تسلیم شده و مجبور به کوچ شدند و همه دارایی های آنان بین مهاجران بی خانه تقسیم شد.

2 – کشتار و غارت ( اقوام یهود ) قبیله بنی النظیر :

یهودیان قبیله » بنی النضیر» که از کشته شدن یکی از روسای خود بنام» کعب ابن اشرف «که دستور ترورش را حضرت محمد صادر کرده بود از ایشان در خشم بودند در مقام طغیان بر آمدند و حضرت محمد نیز امر به کشتار انان کرد و پس از محاصره آنان توسط مسلمانان حضرت محمد دستور داد نخلستان های ( بنی النضیر) را آتش بزنند! در این زمان فریاد قبیله «بنی النضیر» بلند شد و بر حضرت محمد بانگ زدند : (تو که خود را مردی مصلح می دانی و مردم را از ویرانی و تباهی و فساد منع می کنی چرا دست به آتش زدن نخلستان ها می زنی ) که مجددا الله به کمک حضرت محمد امده و( آیات .3.4.5. سوره حشر) را بر حضرت محمد نازل نمود .باری پس از بیست روز ( بنی النضیر) تسلیم شدند وترک دیار کردند و تمام دارایی های آنان میان حضرت محمد و یارانش تقسیم شد.

3 – کشتار و غارت ( اقوام یهود ) قبیله بنی قریظه :

قبیله بنی قریظه تنها قبیله یهودی باقی مانده در صدر اسلام در یثرب بود که آنان نیز بعد از جنگ خندق مورد محاصره مسلمانان قرار گرفتند.سپس این قبیله نیز حاضر شد همچون دو قبیله دیگر اموال و دارایی های خود را گذاشته و از مدینه خارج شود ولی حضرت محمد موافقت نکرد و پس از تسلیم شدن مردم قبیله بنی قریظه دستور داد 900 نفر از جوانان و مردان بنی قریظه را سر بریدند و اموال ، دارایی ، زنان و کودکان این قبیله را بعنوان بردگی بین مسلمانان تقسیم کردند. (تاریخ طبری. جلد 3 . صفحه 1088.1091) طبری در خشونت این عمل در تاریخ صدر اسلام می نویسد: (پیامبر بگفت تا در زمین گودالها بکندند و حضرت علی و» زبیر» در حضور پیامبر گردن انها را زدند. (تاریخ طبری .جلد 3. صفحه 1093)
ضمنا باید یاد آور شویم در این گونه جنگ ها درصدراسلام اعراب مسلمان حتی از همخوابگی با زنان شوهر دار پرهیز نمی کردند و این البته دستور قرآن بود. (سوره نساء.آیه 24)

حضرت محمد در ترور مخالفین :

– ترور شاعری بنام » حویرث بن نقیذ» :

وی شتر دختران حضرت محمد » فاطمه » و » ام کلثوم » را رم داده بود، به فرمان حضرت محمد و توسط حضرت علی در جریان یک توطئه به قتل رسید. (سیره ابن هشام .جلد 2. صفحه 273)

– سر بریدن » مغیره » :

پیر مردی بنام «مغیره» که پس از فتح مکه از ترس حضرت محمد گریخته بود بوسیله حضرت علی دستگیر و سر بریده شد. (زنان پیغمبر . صفحه 316)

– سر بریدن «نضر» و «عتبه» :

پس از شکست » ائیل » حضرت محمد به حضرت علی دستور داد که » نضر» پسر» حارث » را سر ببرد.همینطور در منطقه ای دیگر بنام » الظیه » از میان اسرا «عتبه» پسر» ابی معیظ » بدستور حضرت محمد و بدست حضرت علی سر بریده شد. (منتهی الامال . جلد 1.صفحه 57)

– سر بریدن «عتبه» :

مردی بنام «عتبه» که بخاطر عدم پخش مساوی غنایم بین لشکریان اسلام به صورت حضرت محمد تف کرده بود بوسیله حضرت علی سر بریده شد. (تاریخ طبری . جلد 5 .صفحه 1103)

– ترور (سلام بن ابی الحقیق):

«سلام بن ابی الحقیق» از دوستان قبیله» اوس»بود و از سرشناسان یهود که بفرمان حضرت محمد در صدر اسلام دستور ترور او صادر شد و عبدالله بن عتیک مامور انجام این ترور شد. آنان نیز ماموریت خود را بنحو دلخواه به انجام رساندند و»سلام بن ابی الحقیق» را کشتند. هنگامی که برگشتند و به حضرت محمد خبر دادند ایشان از خوشحالی فریاد زد «الله اکبر». سیره ابن هشام . جلد 2 .صفحه 186)

– ترور (خالد بن سفیان هذلی) :

«خالد بن سفیان هذلی» در صدر اسلام مردم را بر ضد حضرت محمد بر می انگیخت.حضرت محمد امر فرمود به «عبدالله بن انیس» که کار او را بسازد و او نیز چنین کرد.حضرت محمد به پاس این خدمت عصایی به «عبدالله انیس» قاتل «خالد بن سفیان هذلی» می دهد و می گوید :این عصا نشانه میان من و تو در روز قیامت است و همانا کمترین مردم در انروز کسانی هستند که به عصا تکیه زده اند. سیره ابن هشام .جلد 2 .صفحه 395)

– ترور (ابوعفک) :

«ابو عفک» شاعر یهودی بود،در صدر اسلام که یکصد و بیست سال سن داشت. او شعری در مذمت حضرت محمد سروده بود. بدستور حضرت محمد «سالم بن عمیر» ما مور قتل «ابو عفک» شد. ( سیره ابن هشام .جلد 2. صفحه411)

– ترور (عصماء .دختر مروان) :

»عصماء» دختر مروان شاعری آزاده و دلیر بود درصدر اسلام وی بدلیل اشعار انتقادی که در مذمت قتل عام یهودیان و همچنین ترور «ابو عفک» سروده بود. بدستور حضرت محمد » عمیر بن عدی» مامور کشتن «عصماء»شد. «عمیر» شبانه به خانه «عصماء» می رود و او را می کشد و صبح زود خبر کشته شدن «عصماء» را به حضرت محمد می دهد.حضرت محمد می گوید: (ای «عمیر» خدا و رسولش را یاری کردی) (سیره ابن هشام .جلد 2. صفحه 412) .

سرانجام حضرت محمد بر اثر سمی که زنی یهودی در غذای او ریخته بود در سال یازدهم هجری چشم از جهان فرو بست. (تفسیر طبری.جلد 5.صفحه 1335) (منتخب التواریخ. صفحه 19)

d986d982db8c-d988-d8b4d8a7d987db8cd986
برای پی بردن به مخالفت اسلام با موسیقی و رقص ، ناگزیریم به بنیاد ِ رقص و موسیقی از یک سو و اسلام از سوی دیگر ، کوتاه اشاره کنیم تا تضاد و تناقض آنها باهم مشخص شود ….. اساس موسیقی را صوت تشکیل میدهد و صوت یعنی ارتعاش ملوکولهای هوا و ارتعاش یعنی جنبیدن و جنبیدن یعنی حرکت . حال در آنالیز و استنتاج فلسفی ، موسیقی یعنی حرکت . و رقص یعنی حرکت اورگانهای بدن که مفهومی را به روان بیننده القاء میکند ، در نتیجه در بنیاد و سرشت موسیقی و رقص ، حرکت گنجیده است ….. و اسلام پدید آورندۀ نهاد دیانت و نهاد دین پاسدار سنت و سنت ، عامل و سمبول ایستائیست . بنابر این در فطرت سنت ، میل به توقف و سکون ، حضوری فعال دارد . در نتیجه ، سلوک این دو پدیدۀ متضاد در جامعه ای واحد ، تابعیست از نفوذ و قدرت طرفین درگیر … در این میان هریک قوی تر باشد ، دیگری را تحت کنترل قرار میدهد ، مثل موسیقی سنتی در ایران که حرکت ِموسیقیایی آن تحت کنترل سنت ، در تکرار و دورانی یکنواخت و ملال آور قرار دارد و شتاب آن باید در شیار هایی غم انگیز اما فاقد حزن فلسفی و شور عاطفی تنظیم شود که سنت اجازه و دستور میدهد . و متاسفانه در این سالهای اخیر، ندبه خوانی که از مخرج روضه برمیخیزد و یکی از زیر مجموعه های بنیادین آن است ، گریبان زنان و مردان خوش لباس ، خوش خوراک و مشنگ طبقۀ متوسط ایران را گرفته و بسیاری از نوازندگان و موسیقی دانها در تولید هنر، برای غنا بخشیدن به آثار خویش ، سرکردگی ادبیات را قبول ندارند و کتاب نمی خوانند تا در ارائۀ هنر متعالی مغزی فرهمند داشته باشند.

1003998_292910274187849_1195354434_n

ما هیچ رسولی میان هیچ قومی نفرستادیم مگر احکام الهی را بزبان همان قوم برایشان بیان کند. (قرآن .سوره ابراهیم.آیه4)

ما چنین قرآن فصیح عربی را به تو وحی کردیم تا مردم شهر مکه را و هر که در اطراف اوست از روز قیامت بترسان
ی. (قرآن .سوره شوری.آیه7)

برای هر امتی رسولی است پس هر گاه رسول آنها آمد بین آنها به عدالت حکم خواهد کرد و به کسی ستمی نمی شود. (قرآن .سوره یونس.آیه47)

متضاد آیات در قرآن:
به خلق بگو که من بدون استثنا بر همه شما جنس بشر رسول خدایم آن خدائی که آسمان و زمین ملک اوست. (قرآن .سوره اعراف.آیه158)