بایگانیِ ژوئیه, 2012

شعری دروصف بسیجی

منتشرشده: 31 ژوئیه 2012 در بدون شرح

بسیج یعنی که جوراب را نشُستن / چپیه چرک و خاکی سر بستن

بسیج یعنی شپش بر ریش داشتن / شعور اُشتران و میش داشتن

بسیج یعنی تجاوز، چوب و آلت / همانا بوسه بر تخم ولایت

بسیج یعنی سگ سید علی خان / دُمی جنباندن بهره لقمه ای نان

بسیج یعنی خیانت بر همه خلق / بسیج یعنی تجاوز بهتر از جلق

بسیج یعنی عبادت بهره پاداش / بسیج یعنی مغز سایزِ یک عدد ماش

بسیج یعنی ابوالفضل جای کورش / بسیج یعنی همه اعدام و پاپوش

بسیج یعنی سگ اعراب بودن / بسیج یعنی ننه خراب بودن

بسیج یعنی همه رای ها ربودن / شعار مرگ بر خلقت سرودن

بسیج یعنی عرق، بوی تهوع / به خود شاشیدن از هر تجمع

بسیج یعنی همه هار بودن / به آستین خودت مار بودن

بسیج یعنی که ما تحتت دریدن / که فردا در سوراخ موشی خزیدن

به امید ازادی ایران از دست این سگان ولایت وقیح جمهوری و ازادی ایران از دین ضد بشری اسلام

دست پاچگی فوتبالیست ایرانی بعد از افتادن کلاه در زمین فوتبال

[غرعان حلیم – سوره افطار]

منتشرشده: 31 ژوئیه 2012 در بدون شرح

538112_128974417280400_1884665644_nو آن زمان که صدای اذان را می شنوید(1) به سوی سفره ها حمله کنید(2) که همانند صدای تپانچه شروع مسابقه است!(3) و ابتدا خرما بخورید که اولین میوه ایست که هسته اش را حواله اش کرده ایم!(4) باشد ایمان آورد!(5) لیک به زور اسلام آورد!(6) و آنگاه بنوشید آبجوش فراوان!(7) که لذتیست وصف ناپذیر در آن(8) و این چنین پی خواهید بُرد آب جوشی که در جهنم در حلقوم شما فرو می کنیم خیلی هم بد نیست!(9) و این نکته ایست برای اهل تفکر!(10) و در ادامه حمله کنید به قسمت های دیگر سفره(11) و در پایان به یاد آورید قرار بود یاد فقرا باشید!(12) اما آب ریزشِ وجدان نگیرید!(13) لیک خودِ ما می دانیم آدمِ گرسنه دین و ایمان ندارد!(14) پس نگران نباشید!(15) که ما بخشنده ایم و مهربان(16) و در پایان به یاد آورید آن لحظه را که با تا کردن شلنگِ مستراح، جلوی خروج آب را می گیرید(17) که همانا نتیجه اش تاثیری در کاهش مصرف آب ندارد!(18) تنها برای لحظاتی جلوی آن را می گیرد!(19)که حتی ممکن است بعد از رها کردن پَر و پاچۀ تان را نیز خیس کند!(20) و بدانید و آن گاه باشید شباهت این مثال با روزه داری شما کاملاً اتفاقی است!(21) و به یاد داشته باشید شعار ما را(22) اول نماز، بعد از افطار!(23) ‏Photo: و آن زمان که صدای اذان را می شنوید(1) به سوی سفره ها حمله کنید(2) که همانند صدای تپانچه شروع مسابقه است!(3) و ابتدا خرما بخورید که اولین میوه ایست که هسته اش را حواله اش کرده ایم!(4) باشد ایمان آورد!(5) لیک به زور اسلام آورد!(6) و آنگاه بنوشید آبجوش فراوان!(7) که لذتیست وصف ناپذیر در آن(8) و این چنین پی خواهید بُرد آب جوشی که در جهنم در حلقوم شما فرو می کنیم خیلی هم بد نیست!(9) و این نکته ایست برای اهل تفکر!(10) و در ادامه حمله کنید به قسمت های دیگر سفره(11) و در پایان به یاد آورید قرار بود یاد فقرا باشید!(12) اما آب ریزشِ وجدان نگیرید!(13) لیک خودِ ما می دانیم آدمِ گرسنه دین و ایمان ندارد!(14) پس نگران نباشید!(15) که ما بخشنده ایم و مهربان(16) و در پایان به یاد آورید آن لحظه را که با تا کردن شلنگِ مستراح، جلوی خروج آب را می گیرید(17) که همانا نتیجه اش تاثیری در کاهش مصرف آب ندارد!(18) تنها برای لحظاتی جلوی آن را می گیرد!(19)که حتی ممکن است بعد از رها کردن پَر و پاچۀ تان را نیز خیس کند!(20) و بدانید و آن گاه باشید شباهت این مثال با روزه داری شما کاملاً اتفاقی است!(21) و به یاد داشته باشید شعار ما را(22) اول نماز، بعد از افطار!(23) </p>
<p>[غرعان حلیم - سوره افطار]‏