بایگانیِ نوامبر, 2012

ای پیغمبر ما زنانی را که مهرشان را ادا کردی بر تو حلال کردیم و کنیزانی را که به غنیمت خدا نصیب تو کرده و ملک تو شد و نیز دختران عمو، دختران عمه و دختران دائی و دختران خاله، آنها که با تو از وطن خود هجرت کردند و نیز زن مومنه ایکه خود را به رسول بی شرط و مهر ببخشد و رسول هم به نکاحش مایل باشد همه را که به تو حلال کردیم بدین سبب بود که بر وجود (عزیز) تو در امر نکاح هیچ حرج و زحمتی نباشد.

سوره احزاب آیه 50

جناب حرامزاده شریفی نیا 43 زن را به استخدام وزارت اطلاعات درآورده برای استفاده های مختلف در عکس زنی را مشاهده میکنید که در سال 88 در تبلیغات انتخابات برای دروغ جمهور دلقک تبلیغ میکرد همین خانم در عکس دیگر با روسری سبز در مقابل دوربین اعترافی ده نمکی حرامزاده قرار دارد …

از این زنها برای مقاصد خاصی استفاده میشود هم اکنون 12 تن از این خانمها به خارج از ایران فرستاده شده اند تا در آنجا با فرزندان افراد سیاسی ارتباط بر قرار کنند و با تهیه عکس و فیلم آنها را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند تا بعنوان مدرک از آنها برای ساکت نگه داشتن والدین سیاسی در ایران استفاده شود . همچنین این زنان با افراد سیاسی و فرزندان آنها در داخل کشور روابط نا مشروع بر قرار مینمایند و با تهیه عکس و فیلم و فایلهای صوتی برای آنها پرونده سازی میشود. این زنان زیر نظر وزارت اطلاعات دوره های فیلمبرداری و …. را گذرانده و اکثرا تحت عمل های جراحی زیبا سازی و پروتز سینه و…قرار میگیرند و… 7 نفر از این فاحشه گان استخدامی شریفی نیا هم اکنون در انگلستان و 2 تن در مالزی و 2 نفر در کانادا میباشند .لازم به ذکر است که احمال ابتلا به ایدز در  37 نفر از این زنان می رود.Photo: ‎استخدام فواحش و زنان خیابانی و استفاده های گوناگون در وزارت اطلاعات<br /><br />-----------------------------------------------------------<br /><br />جناب حرامزاده شریفی نیا 43 زن را به استخدام وزارت اطلاعات درآورده برای استفاده های مختلف </p><br /><p>در عکس زنی را مشاهده میکنید که در سال 88 در تبلیغات انتخابات برای دروغ جمهور دلقک تبلیغ میکرد همین خانم در عکس دیگر با روسری سبز در مقابل دوربین اعترافی ده نمکی حرامزاده قرار دارد </p><br /><p>از این زنها برای مقاصد خاصی استفاده میشود هم اکنون 12 تن از این خانمها به خارج از ایران فرستاده شده اند تا در آنجا با فرزندان افراد سیاسی ارتباط بر قرار کنند و با تهیه عکس و فیلم آنها را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند تا بعنوان مدرک از آنها برای ساکت نگه داشتن والدین سیاسی در ایران استفاده شود . </p><br /><p>همچنین این زنان با افراد سیاسی و فرزندان آنها در داخل کشور روابط نا مشروع بر قرار مینمایند و با تهیه عکس و فیلم و فایلهای صوتی برای آنها پرونده سازی میشود.</p><br /><p>این زنان زیر نظر وزارت اطلاعات دوره های فیلمبرداری و .... را گذرانده و اکثرا تحت عمل های جراحی زیبا سازی و پروتز سینه و...قرار میگیرند و...</p><br /><p>7 نفر از این فاحشه گان استخدامی شریفی نیا هم اکنون در انگلستان و 2 تن در مالزی و 2 نفر در کانادا میباشند .لازم به ذکر است که احمال ابتلا به ایدز در  37 نفر از این زنان می رود.‎

بزرگترین بلایی که مثلث شوم زور و زر و تزویر یعنی پاسدار و بازاری و آخوند بر سر ایران آورده اند تنها فقر اقتصادی ما نیست بلکه توسعه فقر فرهنگی و » تغییر اخلاق عمومی» ما ایرانیان است. بازگشت به پایه های اخلاقی پدران و مادرانمان, یعنی » پندار نیک, گفتار نیک و کردار نیک» راه اصلی مبارزه با این جانوران است. ملتی فاقد اخلاق انسانی, خود را در تضاد با آخوند و اخلاق آخوندی نمی یابد!

آخوند موجودي است که در محيط هاي آلوده به فساد و ناآگاهي رشد مينمايد و شکل ظاهري آن شباهتي نزديک به انسان دارد .ولي روي کله شان مقدار زيادي پارچه سفيد يا سياه قرار گرفته؛ آنها هم مانند انسانها روي دو پا راه ميروند اما صورتشان با انسانها فرق دارد بدين ترتيب که صورت آنها پوشيده ازموهاي زبر و دراز است! همچنين طرز پوشش آنها هم با آدمها کاملا متفاوت است ! چنانکه داراي جيبي بسيار بزرگ هستند که گ…

نجايش مقادير بسيار بسيار زياد پول وثروت را دارد ! همچنين طرز صحبت کردن آنها نيز با آدمها فرق فراوان دارد ، آنها با زباني صحبت مينمايند که گويا متعلق به دوران ماقبل تاريخ است . داراي اشتهايي سيري ناپذيري هستند .چنانکه هرگز و به هيچ وسيله اي سير نمي شوند! و از ديدن خون به وجد مي آيند ! تفاوت ديگري که با انسانها دارند اين است که : انسان براي انجام کاري از دست و مغز استفاده مينمايد ولي آخوند براي اين کار تنها از دهانش بهره ميجويد ! از گريه وناراحتي ديگران به غايت لذت ميبرد ، و برعکس شادي و خوشبختي انسان آنها را ناراحت مينمايد ! آخوند به هرآنچه مثل خودش نيست حمله مينمايد .و در صدد نابودي آن برمي آيد ! وميخواهد هميشه هم خود را حق به جانب نشان دهد ! انواع آخوند : آخوندها انواع مختلف دارند که همگي در صدد کسب قدرت هستند ! و چون به آن دست يابند به خطرناکترين موجود کره زمين تبديل ميشوند . نمونه بارز آن آخوندهاي ايران ميباشند .. امام :نوعي از آخوند است که خود را از تمامي کاينات برترميپندارد تقريبا همطراز خدا ! ونيز بري ازهر گونه خطا ميداند . آيت الله : آخوندي است که حسرت امامت دارد ! و يک پنجم دارايي مردم را تصاحب مينمايد ! حجت السلام : آخوندي است که دلالت بر حقانيت اسلام مينمايد ! نوع کوسه اي آن از کوسه هم خطرناکتراست! مرجع تقليد : نوعي از آخوند است که با ميمونها سر و کار دارد ! آخوندک : نوعي از آخوند است که دوران دگرديسي آن هنوز کامل نشده است

اسلام تنها دینی است که بنیانگذارش که برای گسترش دینش دست به چنین عملی می زند ! بهانه سرپرستی و حمایت از زنان بی بضاعت می تواند بدون برقراری رابطه ی جنسی هم باشد. …

غنیمت گرفتن زنان شوهردار در جنگها هم برای سرپرستی از زنان است ؟!!!؟ (سوره نساء آیه 24) آیا ازدواج با عایشه خردسال هم برای گسترش اسلام بوده ؟ درحالیکه پدر عایشه ابوبکر از سرشناس ترین مسلمانان آن زمان بوده! اگر این ازدواج ها از سر شهوت نبوده و تنها برای کمک به زنان بوده پس چرا در سوره احزاب گفته می شود که پیامبر اسلام حق داردحتی نوبت همخوابگی با زنانش را هم رعایت نکند ؟!! سوره احزاب آیه 50 اى پیامبر، ما براى تو آن همسرانت را که مهرشان را داده اى حلال کردیم، و نیز کنیزانى را که خدا از غنایم جنگى به تو ارزانى کرده و تو مالک آنها شده اى، و همچنین دختران عمو و دختران عمه ها و دختران دایى و دختران خاله هایت را با این شرط که همراه تو هجرت کرده باشند. و اگر زنى مؤمن خود را بدون تقاضاى مهریه، به پیامبر ببخشد و پیامبر بخواهد او را به همسرى بگیرد، ما وى را براى پیامبر حلال کرده ایم. البته این قانون مخصوص توست نه سایر مؤمنان; و ما دانسته ایم که درباره زنانى که سایر مؤمنان به همسرى مى گیرند و درباره کنیزانى که مالک آنها مى شوند چه احکامى مقرّر کرده ایم; ] آنچه مقرر داشته ایم از روى علم بوده و مؤمنان به رعایت آن موظفند. [ این هفت گروه از زنان را براى تو حلال کردیم تا هیچ مشقت و تنگنایى بر تو نباشد، و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. سوره احزاب آیه 51 بر تو رواست که نوبت همبسترى با هر یک از همسرانت را که بخواهى به تأخیر افکنى و هر کدام را که بخواهى به سوى خود فراخوانى، و نیز رواست که از آنان کناره گیرى کنى و نوبت همبسترى مقرّر ندارى. و بر تو گناهى نیست که از آنان که کناره گیرى کرده اى هر کدام را خواستى به سوى خود فراخوانى و براى او نوبت همبسترى مقرر دارى. این شیوه نزدیک تر است به این که آنان شادمان شوند و اندوهگین نشوند و همگیشان به آنچه به آنان داده اى خشنود گردند. و خداوند به آنچه در قلب هاى شماست آگاهى دارد، و خداوند مصلحت بندگان را مى داند و در کیفر تبهکاران شتاب نمى کند. سوره نساء آیه 24 برای شمانکاح زنان شوهر دار حرام شد مگر اینکه این زنان شوهردار را در جنگ با کفار به غنیمت گرفته باشی!