بایگانیِ دستهٔ ‘آهنگ ها’

نگاه کنید چطور کودک را شکنجه می کنند تا قران بخواند این است اسلام ناب محمدی

[وعده ی سلمان به تازیان وحشی برای یورش به ایران]
و به میراث شما در می آوریم سرزمین، کشورشان و اموالشان را به شما می دهیم و سرزمین هائی را که شما ندیده اید، فتح می کنیم و به شما می دهیم… این الله همه کاری می تواند بکند! کشتار را برای مومنان تکلیف می کند… الله اهل کتابی ها را از سنگرهاشان بیرون می آورد و دل هاشان را بمباران وحشت می کند

اگرملت ایران همین یک بند را خوب گوش بدهند باید این تازینامه را بسوزاند و در رودخانه هایی که بطرف خود تازیان میرود بریزند .
زنهای محمد فاحشه گری میکردند و سلمان قانون صادر کرده
فاحشه گری علنی نکنید
يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا(الاحزاب ۳۰)
اى همسران پيامبر هر كس از شما مبادرت به كار زشت آشكارى كند عذابش دو چندان خواهد بود و اين بر خدا همواره آسان است
گر ملت ایران تنها این سوره احزاب را بررسی کنند، خواهند فهمید بایستی این کتاب را هر کجا هست آن را سوزاند و خاکستر آن را یا به باد بدهند و یا به رود خانه هائی بریزند که بسوی تازیان می رود. الله می گوید به همسرانت بگو… هنگامی که می گوید همسرانت یعنی بیش از ۳ تن، یعنی می رسد به بی نهایت که در تاریخ شمار آن ها آمده است..

این فرهنگ عرب هاست!!!! همون فرهنگی که این ملاهای کثافت بی همه چیز میخوان به مردم ایران تحمیل کنند….و میگن : اونهائی که با زبان عربی صحبت میکنند و میدونند به بهشت خواهند رفت و عجم ها یقینا که به جهنم!!!!!!!!……………..وای بر مردم ایران…تا کی ؟ این همه خفت و خواری و سکوت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بکشید!… بکشید!… بکشید!…

آیاتی در مورد رافت اسلامی!!! را با هم مرور کنیم

سوره النساء، آيه 89:

با نامسلمانان دوستی نکنيد تا ايمان آورند واگر باز از ايمان برگشتند، آنها را بگيريد وبکشيد، چون آنها دوست ويارِ شما نيستند.

سوره توبه، آيه 123:

بکشيد کافران را از پسِ هم، تا جديت وخشمِ شما را احساس کنند.

سوره توبه، آيه 29:

قتال و کارزار کنيد با کسانيکه به الله واحکامِ او ايمان ندارند و همچنين بکشيد آندسته که خود اهل کتاب هستند( مسيحی، يهودی، زرتشتی) ولی آنچه را که الله(اسلام) و آنچه رسولش محمد، حرام کرده، حرام نميدانند وبه دينِ حق(اسلام) نميگروند، مگر اينکه قبول کنند تا با خفت و خواری و ذلت به اسلام جزيه( باج) دهند.

سوره بقره، آيه 190:

بکشيد در راهِ الله همه مخالفان را، ولی بدونِ شورش، چون الله شورش را دوست ندارد.

سوره محمد، آيه 4 :

کفار را در هر کجا يافتيد گردن بزنيد تا زمين از خونشان رنگين شود.

سوره مائده، آيه 33:

کفار، دشمنان ومخالفان را بقتل برسانيد يا بدار بکشيد و يا دست و پاهايشان به خلاف ببريد ( دست راست را با پای چپ و بعکس)

سوره انفال، آيه های 12- 14:

من با شمايم، ثابت قدم باشيد وگردن وانگشتانِ دشمنان را بزنيد؛ اين کيفرِ آنان برای ضديت ومخالفت با الله و رسولِ اوست و اين کشتار و اسارت، عذابِ مختصريست و در آخرت عذابِ سخت تری مهياست.