مفهوم عقل و اندیشیدن در قرآن(تازی نامه):

منتشرشده: 2 اکتبر 2014 در بدون شرح

936133_564378210273522_1692149843_n1
آیاقرآن همواره به دانایی, دانش اندوزی و خردورزی دعوت می کند؟!! اکنون می خواهیم ببینیم اندیشیدن و خردورزی که الله ما را به ان دعوت میکند در چه زمینه هایی است. بگذریم از اینکه قران جایگاه تفکر و اندیشیدن را قلب و سینه انسان میداند. باری برای بررسی این موضوع باید به ایه های قبل و بعد ایه ای که دعوت به خردورزی و اندیشیدن!! میکند نگاهی بی اندازیم. برخی از ایاتی که الله به خردورزی اشاره کرده است :

آيه 46 سوره حج :
آيا در زمين سير نكردند تا آنان را قلبهايي باشد كه با آن تعقل كنند يا گوشهايي كه با آن بشنوند چرا كه چشمهاي آنان كور نمي شود بلكه قلبهايي كه در سينه هاست كور مي شود.

از نظر الله قلب جایگاه اندیشیدن و تفکر است. حال که اینرا فهمیدیم به ادامه مطلب میپردازیم :

ایه 21 سوره حشر : اگر اين قرآن را بر كوهى فرومىفرستاديم يقينا آن [كوه] را از بيم خدا فروتن [و] از هم پاشيده مىديدى و اين مثلها را براى مردم مىزنيم باشد كه آنان بينديشند (۲۱)

محمد این سوره را وقتی سرود که به یهودیان بنی نضیر حمله کرد و انها را از خانه و کاشانه شان بیرون انداخت و مال و منالشان را تصاحب کرد و از ایه 1 تا قبل از سوره 21 کلا در همینباره سخن میگوید. خطاب محمد در این ایه به یهودیان بنی نضیر است که سخنان گوهربارش!! را قبول نکرده و در ان نیندیشیده اند و حضرت مجبور شد با تیزی شمشیر به انها بفهماند

ایه 29 ص :[اين] كتابى مبارك است كه آن را به سوى تو نازل كردهايم تا در [باره] آيات آن بينديشند و خردمندان پند گيرند.

اگر به ایات قبل این ایه توجه کنید خطاب الله به داوود است و از همین نظر بسیار جالب است زیرا اصولا داوود که یکی از پیامبران! یهودی بود ادعای کتاب الهی نداشت و کتاب زبور تماما سروده های خودش! بوده است ولی الله میگوید این کتاب را من به تو دادم!!! و اندیشمندان باید در ایات! ان بیندیشند!

ایه 28 سوره روم : برای شما از خودتان مثلی می آورد : مگر بندگانتان در آنچه به شما روزی ، داده ايم با شما شريک هستند تا در مال با شما برابر باشند و همچنان که شما آزادان از يکديگر می ترسيد از آنها هم بيمناک باشيد؟ آيات را برای مردمی که تعقل می کنند اين سان تفصيل می دهيم.

این ایه دیگه اخر اندیشیدن و تعقل است. الله دو نوع انسان افریده یکی برده و یکی انسان ازاد که روزی و مال انسان ازاد رو الله بیشتر از روزی و مال برده قرار داده است! همچنین انسانهای ازاد باید از این برده هایشان بترسند. و در اخر نیز حتما باید در این ایات بسیار بسیار پر بار! الله تعقل و اندیشید!

ایه 24 یونس : در حقيقت مثل زندگى دنيا بسان آبى است كه آن را از آسمان فرو ريختيم پس گياه زمين از آنچه مردم و دامها مىخورند با آن درآميخت تا آنگاه كه زمين پيرايه خود را برگرفت و آراسته گرديد و اهل آن پنداشتند كه آنان بر آن قدرت دارند شبى يا روزى فرمان [ويرانى] ما آمد و آن را چنان در ويده كرديم كه گويى ديروز وجود نداشته است اين گونه نشانهها[ى خود] را براى مردمى كه انديشه مىكنند به روشنى بيان مىكنيم (۲۴)

خوب بی اندیشید! الله قومی را نابود میکند! تا نشانه ای باشد برای مردمی که می اندیشند!

ایه 61 سوره نور : بر نابينا و لنگ و بيمار و بر شما ايرادى نيست كه از خانههاى خودتان بخوريد يا از خانههاى پدرانتان يا خانههاى مادرانتان يا خانههاى برادرانتان يا خانههاى خواهرانتان يا خانههاى عموهايتان يا خانههاى عمههايتان يا خانههاى داييهايتان يا خانههاى خالههايتان يا آن [خانههايى] كه كليدهايش را در اختيار داريد يا [خانه] دوستتان [هم چنين] بر شما باكى نيست كه با هم بخوريد يا پراكنده پس چون به خانههايى [كه گفته شد] درآمديد به يكديگر سلام كنيد درودى كه نزد خدا مبارك و خوش استخداوند آيات [خود] را اين گونه براى شما بيان مىكند اميد كه بينديشيد (۶۱)

به ایه 58 همین سوره نگاه کنید که شروع اندیشیدن! از این ایه است که درباره غلام و کنیز مسلمان است! و سپس به ایه 61 نگاه بی اندازید گویی الله دارد با یک کودک سخن میگوید که نام تمام فامیلها را تک به تک می اورد. و سر اخر نیز الله انتظار دارد در این ایات مزخرفش که تنها برای زمان محمد سروده شده است بی اندیشیم!

ایه 117 سوره حدید : بدانيد كه خدا زمين را پس از مرگش زنده مىگرداند به راستى آيات [خود] را براى شما روشن گردانيدهايم باشد كه بينديشيد / (الله زمین را وقتی مرد! دوباره زنده میکند! ای اندیشمندان بی اندیشید!)

ایه 2 سوره یوسف : ما آن را قرآنى عربى نازل كرديم باشد كه بينديشيد (۲)

نخست اینکه میگوید عربی نازل کردیم تا بیندیشید یعنی برای عرب زبانها امده است و باید بی اندیشند نه مردم غیر عرب. دوما اینکه این دعوت به اندیشیدن الله در مورد افسانه خرافی و خردستیز یوسف است که به هیچ عنوان پایه تاریخی ندارد و از یکی از کنابهای تفسیری انجیل دزدی ادبی شده است که شرح ان در همین برگه امده است

41 و 44 سوره بقره : و بدانچه نازل كردهام كه مؤيد همان چيزى است كه با شماست ايمان آريد و نخستين منكر آن نباشيد و آيات مرا به بهايى ناچيز نفروشيد و تنها از من پروا كنيد. (41) آيا مردم را به نيكى فرمان مىدهيد و خود را فراموش مىكنيد با اينكه شما كتاب [خدا] را مىخوانيد آيا [هيچ] نمىانديشيد.(44)

همانطور که گفتم باید به ایات قبل و بعد این ایه نگاه کنبم تا مشخص شود مخاطب الله کیست. مخاطب این ایه یهودیان و مسیحیان هستند که ایات الهی! محمد را قبول نمکیردند و او را شیاد خطاب میکردند. محمد چون کتابهای تورات و انجیل و پیامبران داخل این کتابها را الهی میدانست بهمین دلیل اساس دینش را بر پایه این کتابهای و پیامبران موجود در ان بنا نهاد در حالیکه ما میدانیم اصولا نه موسی و عیسی در جهان وجود داشتند و نه کتابهای تورات و انجیل الهی! نوشته ان دو هستند. باری محمد به یهودیان و مسیحیان میگوید بی اندیشید!! چون کتاب من موید کتابهای شماست!

ایه 219 سوره بقره : درباره شراب و قمار از تو مىپرسند بگو در آن دوگناهى بزرك و سودهايى براى مردم است و[لى] گناهشان از سودشان بزرگتر است و از تو مىپرسند چه چيزى انفاق كنند بگو مازاد [بر نيازمندى خود] را اين گونه خداوند آيات [خود را] براى شما روشن مىگرداند باشد كه بينديشيد. ( این ایه دیگر نیازی به توضیح ندارد)

ایه 242 سوره بقره : «بدين گونه خداوند آيات خود را براى شما بيان مىكند باشد كه بينديشيد» /
(ایات قبلش درباره ی طلاق دادن زنان و مهریه شان است که اگر نزدیکی کرید و یا نکردی و … یعنی باید در مورد اباطیلی که 1400 سال پیش در میان اعراب رایج بوده بیندیشیم!)

ایه 266 سوره بقره : آيا كسى از شما دوست دارد كه باغى از درختان خرما و انگور داشته باشد كه از زير آنها نهرها روان است، و براى او در آن (باغ) از هر گونه ميوهاى (فراهم) باشد، و در حالى كه او را پيرى رسيده و فرزندانى خردسال دارد، (ناگهان) گردبادى آتشين بر آن (باغ) زند و (باغ يكسر) بسوزد؟ اين گونه، خداوند آيات (خود) را براى شما روشن مىگرداند، باشد كه شما بينديشيد. ( بی اندیشید ای اندیشمندان در این ایه پر بار! قران)

ایه 43 و 44 سوره نحل : و پيش از تو [هم] جز مردانى كه بديشان وحى مىكرديم گسيل نداشتيم پس اگر نمىدانيد از پژوهندگان كتابهاى آسمانى جويا شويد (۴۳) [زيرا آنان را] با دلايل آشكار و نوشتهها [فرستاديم] و اين قرآن را به سوى تو فرود آورديم تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شده است توضيح دهى و اميد كه آنان بينديشند (۴۴)

بازهم دربارهی کتابهای تورات و انجیل میگوید که الله انها را فرستاده!! و بعدش میگوید اگر نمیدانید از پژوهندگان کتابهای اسمانی! جویا شوید! یعنی خاخامها و کشیشانی که محمد پیششان مطالب تورات و انجیل را اموخته بوده است. بنابراین باید مردم بی اندیشند درباره ی قران که حتما الله انرا فرستاده!

ایه 118 سوره ال عمران : اى كسانى كه ايمان آوردهايد از غير خودتان [دوست و] همراز مگيريد [آنان] از هيچ نابكارى در حق شما كوتاهى نمىورزند آرزو دارند كه در رنج بيفتيد دشمنى از لحن و سخنشان آشكار است و آنچه سينههايشان نهان مىدارد بزرگتر است در حقيقت ما نشانهها[ى دشمنى آنان] را براى شما بيان كرديم اگر تعقل كنيد (۱۱۸)

خوب اگر به ایات پیشین این ایه نگاه کنید باز هم جناب محمد از دست کسانی که مزخرفات او را باور نمیکنند شاکی است و میگوید ای مومنین انان(کسانیکه سخنان مرا باور نمیکنند) را به دوستی نگیرید و حتما در این سخن من تعقل کنید!

ایه های 6 و 7 و 10 سوره انبیاء : قبل از آنان [نيز مردم] هيچ شهرى كه آن را نابود كرديم [به آيات ما] ايمان نياوردند پس آيا اينان [به معجزه] ايمان مىآورند (۶) و پيش از تو [نيز] جز مردانى را كه به آنان وحى مىكرديم گسيل نداشتيم اگر نمىدانيد از پژوهندگان كتابهاى آسمانى بپرسيد (۷) در حقيقت ما كتابى به سوى شما نازل كرديم كه ياد شما در آن است آيا نمىانديشيد (۱۰)

بازهم ایات مربوط به یهودیان و مسیحیانی است که اباطیل محمد را قبول نمیکردند و میگفتند تو داری هزیان میگویی و اینها رو از خودت بافتی. ایه 10 این سوره بسیار جالب است ؛ محمد به یهودیان و مسیحیان میگوید ما در این کتاب(قران) اسم شما را هم اوردیم پس چرا نمی اندیشید! و به این کتاب ایمان نمی اورید!

ایه 22 سوره انفال : بدترین جنبندگان نزد خدا، افراد کر و لالى هستند که اندیشه نمى‌کنند

این سخنی است کاملا درست. اتفاقا مردم حجاز تعقل میکردند و خردورزانه سخنان محمد را نمی پذیرفتند و محمد را مجبور کردند به سپاه و شمشیر متوسل شود زیرا بیشتر سخنان حضرت با تعقل منافات داشت. خود محمد اینرا نیز اعتراف میکند. به ایه 31 همین سوره نگاه کنید:

و چون بر انان ایات ما تلاوت شوند گویند ما این سخن را شنیده ایم اگر ما هم میخواستیم مانند ان می گفتیم که چیزی جز سخنان پیشینیان نیسست.

این عین خردورزی و تعقل مردم ان زمان حجاز است که می دانند این کتاب یعنی «قران محمد» رونوشت برداری از داستانهائی است که قبلا شنیده اند و لذا زیر بار نمی روند. تا سر انجام شمشیر و نیروی نظامی ثمر میدهد و محمد مردم را با از دم تیغ گذراندن و مطیع حکومت خود کردن به زیر فرمان خود در می اورد. گواه این ادعا اینکه وقتی محمد در مکه بود و هیچ قدرتی نداشت تنها 60، 70 نفر به گردش امدند و اباطیلش را پذیرفتند ولی و پس از فرار از مکه به مدینه و به قدرت رسیدن از طریق زور و شمشیر توانست افراد زیادی را به دور خود گرداوری کنند.

بنابراین از انچکه بیان شد میتوان نتیجه گرفت که مفهوم اندیشیدن و تعقل کردن در بینش الله، محمد و قران یعنی اینکه به اباطیل و خرافات و مطالب خردستیز موجود در قران بیندیشید و حتما باید انرا باور کنید. در غیر اینصورت کافر محسوب شده و ریختن خونتان حلال است! شما در ایات بالا و دیگر ایاتی که به هر نحوی مفهوم اندیشیدن و تعقل کردن! را بیان میکنند حتی یک نمونه هم نمیتوانید پیدا کنید که به یک مطلب و موضوعی همراستا با خرد و علم اشاره کند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s